[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.50) Số lượng khăn tay dùng để xếp chữ nhiều nhất thế giới (Hồng Kông)

20-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Với 1355 chiếc khăn tay được sử dụng để xếp câu đối, JCI Lion Rock đã thành công xác lập kỷ lục Thế giới cho sự kiện dùng nhiều khăn tay nhất để xếp chữ.

JCI Lion Rock đã tổ chức thử thách đánh vần câu đố "sử dụng khăn tay” với số lượng khăn tay nhiều nhất vào ngày 28 tháng 7 năm 2018.

Với 1355 khăn tay khi đánh vần câu đố "sử dụng khăn tay", điều này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận thử thách đánh vần câu đố "dùng khăn tay” với số lượng khăn tay nhiều nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)