image not found

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.311) St Mungo Museum of Religious Life and Art (Anh Quốc): Bảo tàng công cộng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho tôn giáo

25-06-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) St Mungo Museum of Religious Life and Art (tạm dịch: Bảo tàng Nghệ thuật và Đời sống Tôn giáo St Mungo) là một bảo tàng về tôn giáo ở Glasgow, Scotland. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố St Mungo Museum of Religious Life and Art là “Bảo tàng công cộng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho tôn giáo”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 343 trang (3422 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ