[TIN SÁNG] [WORLDKINGS - PHẦN 2] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.538) YPF SA (Argentina): Công ty dầu mỏ do nhà nước điều hành hoàn toàn đầu tiên trên thế giới

07-12-2023

(kyluc.vn - worldkings.org) YPF được thành lập vào năm 1922 với tư cách là công ty dầu khí hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước đầu tiên. Công ty tham gia vào hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí, vận chuyển, lọc dầu, tiếp thị khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ. Vào ngày 07/12/2023, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố YPF SA là “Công ty dầu mỏ do nhà nước điều hành hoàn toàn đầu tiên trên thế giới.”

Trang 8 của 387 trang (3861 bài)Đầu<...678910...>Cuối