KTS.Kỷ lục gia Nguyễn Khánh Toàn xác lập kỷ lục Việt Nam lần 3 với sách gấp Trà Đạo Việt Nam mang tinh thần Trà Đạo Cộng Sinh

16-04-2024

(Kỷ lục) Trà Đạo Việt Nam là cụm từ xuất hiện ở nước ta khoảng hơn chục năm nay. Nhiều ấn phẩm đã có những góc nhìn và tác phẩm viết về nội dung này. Ở góc nhìn của KTS.Kỷ lục gia Nguyễn Khánh Toàn, yếu tố Trà và Đạo được khai thác ở một khía cạnh độc đáo thông qua những hiểu biết và trải nghiệm thực tiễn của bản thân. Những chia sẻ và góc nhìn đó được thể hiện qua sách gấp “Trà Đạo Việt Nam” ấn hành từ năm 2009.

Trang 1 của 203 trang (2023 bài)12345...>Cuối