Biểu diễn nghệ thuật nhân tượng đầu tiên ờ Việt Nam

11-05-2012

(Kỷ lục) - Tháng 10.2005, biểu diễn nghệ thuật nhân tượng lần đầu tiên ra mắt khán giả và khách tham quan trong “Chợ phiên cuối tuần” tại công viên 23 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Hàng Việt tổ chức.Từ đó, biểu diễn nghệ thuật nhân tượng luôn đồng hành với các kỳ Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức ở các tỉnh thành. Nhóm 7 người, tuổi đời còn rất trẻ đều là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đã gặp nhạc sĩ Trần Mùi, ông là người trong Ban tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao, đồng thời là người đã khởi xướng ý tưởng biểu diễn nghệ thuật nhân tượng trong các kỳ hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Sự gặp gỡ từ ý tưởng đến thực hành tập luyện đã khai sinh ra môn nghệ thuật biểu diễn nhân tượng tại Việt Nam.