Bộ ấm trà gắn gốm lớn nhất

04-02-2012

Ấm cao 3m, đường kính 4,5m; ba chén mỗi chén cao 1m, đường kính 0,8m. Bộ ấm chén được đặt trên lá trà gắn gốm kích thước 8mx5,6m.

.
Từ tháng 8 đến tháng 10.2011, tại đồi chè Tân Cương (Thái Nguyên), Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội đã thực hiện bộ ấm trà gắn gốm nhằm chào mừng Festival trà quốc tế lần thứ I tổ chức tại Thái Nguyên.

Bộ ấm trà gắn gốm mang tên Ấm trà tri kỷ được tạo hình bằng cốt bê tông và trang trí bằng nghệ thuật gắn gốm mosaic. Ấm cao 3m, đường kính 4,5m; ba chén mỗi chén cao 1m, đường kính 0,8m. Bộ ấm chén được đặt trên lá trà gắn gốm kích thước 8mx5,6m.

A.Bình