Chiếc diều sáo có nhiều sáo nhất

18-02-2012

Đại Trà là một thôn thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Nơi đây, từ thế kỷ 13 ông Trần Quốc Thi - Thành hoàng làng Đại Trà - là người khai sinh, lập ấp khởi xướng việc làm sáo diều. Tiếp nối truyền thống làng nghề, từ ngày 8.7 đến 15.10.2011, ông Nguyễn Văn Lộc và Hội làng nghề thôn Đại Xá, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy thực hiện làm một chiếc diều sáo.


Giữa thân diều là hai khung cái bằng gỗ buộc úp lại với nhau dài 440cm, hai bên phất diều có chiều dài sải cánh 680cm; bẹn diều dài 170cm, rộng (cả hai bên) 160cm.

Bộ sáo ầm gồm 13 sáo gắn vào phần tiếp giữa khung cái và khung quân trên của diều. 13 sáo, từ sáo lớn nhất dài 150cm, đường kính 17cm đến sáo nhỏ nhất dài 7cm, đường kính 1,3cm. làm bằng các chất liệu mai rừng, nứa ngộ, nứa tép, tre bờ già, gỗ xoan, gỗ mít… Muốn thả chiếc diều này dùng dây cước đường kính 3,5cm và cần đến 20 người. Diều có thể bay ở độ cao trên 100m. Diều đã được người dân thả bay cao vào ngày 2.10 ÂL (24-10-2011).

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam 20g ngày 5 tháng 11 năm 2011