Chiêm bái tôn tượng Phật Tổ Đản Sanh lớn nhất Việt Nam tại chùa Phước Quang

05-12-2016

(Kỷ lục) Tôn tượng được tôn dựng tao nhã linh nghiêm với pháp số pháp ý ấn tượng. Chiều cao tượng 18m, chiều ngang 5m tượng trưng cho Báo thân Phật chính là Chân tâm của Ứng thân, hay Hóa thân (sa. Nirmanakaya), là thân của Phật có dạng con người sống trên Địa cầu như lời Phật thuyết "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

 

“Chư Thiên trỗi nhạc tán hương hoa

Đản sanh Phật hiện cõi Ta bà

Hào quang chiếu rạng xua tăm tối

Chỉ lối chúng sanh pháp nhiệm mầu’’

 

Sự ra đời của Đức Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni đã được ghi lại trong Kinh Phật. Ngài chính là Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha), con của vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và hoàng hậu Maya (Maha-maya), giáng trần vào thế kỷ thứ VI Rằm tháng Tư, năm 544 trước Công Nguyên tại vườn ngự uyển Lâm-tỳ-ni (Lumbini), thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu) - thuộc miền Trung, Ấn Độ.

 

 

Vào năm 2016, Phật lịch 2560 tại vùng đất thiêng Tam Bình - Vĩnh Long, với lòng tôn kính trang nghiêm, bằng tâm hồn hướng đạo nhất tâm và sự tiếp nối mạch nguồn Phật Pháp Chùa Phước Quang – Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương cùng chúng sinh hữu duyên, quyến thuộc Bồ đề, Phật tử khắp nơi phát nguyện thành tâm xây Đản Sanh Phật Đài và tôn tượng Đức Phật Đản Sanh tôn kính uy nghi bằng chất liệu bê tông cốt thép.

 

 

Tôn tượng được tôn dựng tao nhã linh nghiêm với pháp số pháp ý ấn tượng. Chiều cao tượng 18m, chiều ngang 5m tượng trưng cho Báo thân Phật chính là Chân tâm của Ứng thân, hay Hóa thân (sa. Nirmanakaya), là thân của Phật có dạng con người sống trên Địa cầu như lời Phật thuyết ‘"Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

Đứng giữa địa cầu Phật Thích Ca

Mây kiết tường vân ánh chói lòa

Rồng thiêng hội tụ miền linh địa

Khai sáng Chân tâm cõi Ta bà’’

 

 

Sa môn Thích Phước Ngọc - UV Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trụ trì Chùa Phước Quang, GĐ Sáng lập Trung tâm CNV PG Suối Nguồn Tình Thương  cho biết: "Tượng được tôn tạo theo mẫu tượng Phật Thích Ca Đản Sanh, 1 tay chỉ trời, 1 tay chỉ đất, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hình tượng Đức Đản Sanh đứng trên quả Địa cầu với hàm ý Đức Phật là người duy nhất trên cõi đời này mở ra con đường cho tất cả chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Chúng sanh khắp năm Châu đều bình đẳng nơi cửa Phật. Chín con Rồng quy tụ dưới chân Phật, đầu vươn cao tượng trưng cho các vị Thiên long Bát bộ Hộ Pháp cho Đức Phật, là hình ảnh dòng Cửu Long giang cuộn chảy giữa mảnh đất miền Tây huyền thoại của Việt Nam".

 


Sa môn Thích Phước Ngọc - UV Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trụ trì Chùa Phước Quang, GĐ Sáng lập Trung tâm CNV PG Suối Nguồn Tình Thương
 

Vào ngày 10/10/2016, Tổ chức kỷ lục Việt Nam trực thuộc Trung ương Kỷ lục gia Việt Nam đã công bố Quyết định xác lập và trao bằng Xác lập kỷ lục Việt Nam ‘‘TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT TỔ ĐẢN SANH LỚN NHẤT VIỆT NAM’’ (Số xác lập 1878/KLVN/2016) đến chùa Phước Quang – Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình thương.

 


Sa môn Thích Phước Ngọc - Trụ trì Chùa Phước Quang đón nhận bằng Kỷ lục Việt Nam
 

 

Với vai trò của Trụ trì Bổn tự Phước Quang và Giám đốc Sáng lập Cô nhi viện của Sa môn Thích Phước Ngọc, Chùa Phước Quang – Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn Tình thương hiện sở hữu 04 Kỷ lục Việt Nam được xác lập từ năm 2012 đến nay, gồm :

1. Kình ngư bằng gỗ mù u lớn nhất Việt Nam (năm 2012)

2. Ngôi chùa tôn trí pho tượng Quan Âm Thị kính bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam (năm 2013)

3. Tôn tượng Đức Phật Mẫu chuẩn Đề vương Bồ Tát bằng bê tông cốt thép lớn nhất Việt Nam (năm 2016)

4. Tôn tượng Đức Phật tổ đản sanh bằng bê tông cốt thép lớn nhất Việt Nam (năm 2016)

Chùa Phước Quang – Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn Tình thương tọa lạc tại số 120 Võ Tấn Đức, Khóm 2, TT Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

 


Quỳnh Ngọc - Kyluc.vn