Khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên ở Việt Nam

31-01-2012

Với diện tích 22.200 ha, Vườn quốc gia Cúc Phương được đánh giá là một trong những nơi có giá trị đa dạng sinh học cao nhất ở Việt Nam.

Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập ngày 7-7-1962 thuộc địa bàn ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Với diện tích 22.200 ha, Vườn quốc gia Cúc Phương được đánh giá là một trong những nơi có giá trị đa dạng sinh học cao nhất ở Việt Nam. Thực vật gồm 2.192 loài, thuộc 912 chi trong 219 họ, 86 bộ của 7 ngành thực vật bậc cao. Động vật có xương sống 659 loài, gồm: 66 loài cá, 67 loài bò sát, 43 loài ếch nhái, 336 loài chim và 135 loài thú. Về động vật không xương sống đã ghi nhận được 1899 loài và dạng loài, thuộc 169 họ, 33 bộ, 6 lớp và 3 ngành. Trong số đó có 81 loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN.

Vườn quốc gia Cúc Phương có nhiều loài động, thực vật quý hiếm như Voọc mông trắng (tên khoa học Trachipithecus delacouri), cây chò ngàn năm tuổi thuộc loài Chò xanh (tên khoa học Terminalia myriocarpa Van Heurck&Muell), cây lan Việt (tên khoa học Vietorchis aurea Aver & Aveyryanova), cá Niết hang (tên khoa học Pterocriptis cucphuongensis Yen)... Đây được xem là khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam.

T.P.Liên