"Tâm hồn đồng điệu” giữa nhà nhiếp ảnh - kỷ lục gia Minh Lộc và sếu đầu đỏ (phần 2)

13-04-2012

>> "Tâm hồn đồng điệu” giữa nhà nhiếp ảnh - kỷ lục gia Minh Lộc và sếu đầu đỏ (phần 1)Nô nức buổi ăn chiềuNụ hônRừng tràm nơi sếu làm tổSếu mái, đầu to, hót rất vangTheo đànTìm đến nguồn nướcTìm thức ănTrông coi trong lúc ănVũ điệu chào bình minhCủ năng - thức ăn chính của sếuĐeo máy định vị cho sếu
Những ngày đầu đeo máy định vị, sếu cảm thấy khó chịu
Sếu được cân đo trọng lượng và đeo vòngÔng Jeb.A.Barzen - nhà sinh thái học, nhà nghiên cứu sếu của ICF (Mỹ) đang theo dõi sếu

Ảnh do nhà nhiếp ảnh - kỷ lục gia Minh Lộc cung cấp