Người sưu tập đồng hồ nhiều nhất

21-04-2012

(Kỷ lục) - Hiện trong bộ sưu tập đồng hồ của anh Đỗ Duy Ngọc có hơn 700 chiếc các loại. Trong đó nhiều nhất là loại đồng hồ cúc cu với khoảng 86 cái, từ những cái bé tí đến những cái lớn, có loại 15 phút đánh 1 lần, có loại nửa tiếng đánh 1 lần, loại có nhạc, loại tới giờ thì có một vũ công ra múa…

Trang 178 của 190 trang (1897 bài)Đầu<...176177178179180...>Cuối