Đơn vị tổ chức các chương trình lễ hội truyền thống cung đình nhiều nhất

06-04-2012

(kỷ lục) - Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế thành lập vào ngày 10.6.1982, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chức năng chính của trung tâm là quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích Cố đô Huế (được Unesco công nhận là Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1993), giá trị Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam (được Unesco công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2003), và cảnh quan môi trường gắn liền với quần thể di tích.

Trang 180 của 190 trang (1897 bài)Đầu<...176177178179180...>Cuối