image not found

Sanofi Việt Nam xác lập kỷ lục Khu vui chơi trải nghiệm dành cho Mẹ và Bé theo mô hình bồn tắm lớn nhất

06-08-2022

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 06/8/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức công nhận và trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến đại diện Công ty Cổ phần SANOFI Việt Nam với nội dung: “Khu vui chơi, trải nghiệm dành cho mẹ và bé theo mô hình bồn tắm lớn nhất Việt Nam”

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 177 trang (1768 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ