image not found

TS.Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch Thorakao xác lập Kỷ lục Việt Nam với sáng chế về quy trình chiết tách và phương pháp sản xuất tinh dầu lá trầu không để hỗ trợ điều trị bệnh

18-06-2022

(Kỷ lục - VietKings) TS. Huỳnh Kỳ Trân, vị Lương y với tâm huyết sáng chế những sản phẩm từ thiên nhiên phục vụ lợi ích cộng đồng vừa chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 177 trang (1769 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ