(ASEAN Trip.2017) Hành trình Quảng bá kỷ lục ASEAN - Top 20 Nhạc cụ truyền thống của các nước Đông Nam Á - P.4. Palwei, Myanmar

04-04-2018

(aseanrecords.world - kyluc.vn) Palwei là tên gọi cho sáo tại Myanmar. Đây là một nhạc cụ được sử dụng phổ biến tại đất nước này.

 

Sáo (Palwei) là một nhạc cụ gió, bao gồm một ống rỗng được chơi bằng cách thổi qua một lỗ đầu. Có hai loại sáo ở Myanmar: Palwei Khin và Palwei Kyaw. Sáo Palwei Khin thường được chơi và nó có một cây sậy ở đầu thổi. Sáo Palwei Kyaw không có cây sậy. Bức tranh tường tại A Nan và Mingda Zedi tại Bagan đã minh chứng sáo Kyaw palwei được chơi như thế nào.

 

 

 

Để làm một ống sáo, lỗ thấp nhất là đục lỗ hai phần ba của sáo. Sáu lỗ khác được đục lỗ theo khoảng cách của đường kính tre. Các lỗ ngón tay cái được đục ở phía bên dưới của sáo tại điểm giữa lỗ thứ sáu và thứ bảy trên. Các lỗ hơi được đục giữa lỗ chuông trên cùng và cuối ống. Các lỗ màng nằm giữa các lỗ thông hơi và lỗ thứ bảy.

 

 

Myanmar đã từng có 37 loại nhạc cụ: 13 bộ gõ, 10 đồng, 8 gió và 6 nhạc cụ du dương. Sáo và kèn cổ thuộc nhóm nhạc cụ gió, được chơi cùng nhau trong đoàn trống, đoàn dobat, đoàn nhạc cổ điển, và các đoàn âm nhạc hiện đại.

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Tổ chức Kỷ lục ASEAN (aseanrecords.world) - Nguồn hình internet