(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.817. Kereta Api Indonesia (Indonesia): Công ty cung cấp dịch vụ đường sắt đầu tiên ở Đông Nam Á

07-05-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) PT Kereta Api Indonesia (Persero) là một Doanh nghiệp Nhà nước của Indonesia cung cấp các dịch vụ vận tải đường sắt.

Vào ngày 17/6/1864, tuyến đường sắt Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) được Toàn quyền Đông Ấn Hà Lan –L.A.J Baron Sloet van de Beele cho xây dựng ở Làng Kemijen. Công ty đảm nhận trách nhiệm xây tuyến đường là công ty tư nhân Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM), tiền thân của PT Kereta Api Indonesia ngày nay. Đây được coi là tuyến đường sắt đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trải qua nhiều đợt đổi tên, phân tách và hợp nhất, tới năm 1998, công ty chính thức mang tên PT Kereta Api Indonesia (Persero). Hiện tại, PT Kereta Api Indonesia (Persero) có bảy công ty con / nhóm kinh doanh là KAI Services (2003), KAI Airport (2006), KAI Commuter (2008), KAI Tourism (2009), KAI Logistics (2009), KAI Property (2009) ), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).

Các tuyến đường sắt mà Kereta Api Indonesia hiện đang vận hành có khoảng 90% được giữ và duy trì từ thời Indonesia là thuộc địa của Hà Lan, chỉ có vài nhánh mới được xây dựng như những nhánh đi tới sân bay hay các địa điểm mới. Trong năm 2015, lượng khách đi tàu của Kereta Api Indonesia đạt 325,94 triệu lượt.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)

(Nguồn: https://www.kai.id/corporate/about_kai/)


Uyên Nguyễn (Biên tập viên) - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ