Ngân hàng số MyVIB 2.0 xác lập hai Kỷ lục Việt Nam

16-06-2022

(Kỷ lục - VietKings) Phiên bản Ngân hàng số MyVIB 2.0 của VIB xác lập hai kỷ lục Việt Nam với công nghệ thực tế tăng cường (AR) và nền tảng Cloud-native.

 

Nguồn: https://vnexpress.net/ngan-hang-so-myvib-2-0-lap-hai-ky-luc-viet-nam-4471790.html


Nguồn: Vnexpress.net