[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Bộ sách điện tử đa phương tiện đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh

19-05-2019

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần đầu tiên vào năm 2001 để đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả, đặc biệt là các kiều bào sinh sống ở nước ngoài về một bộ sách điện tử tập hợp các trước tác của Người để nghiên cứu, học tập, trên cơ sở ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin, nhằm góp phần đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay từ khi thành lập cho đến nay, thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, với tấm lòng thành kính và biết ơn vị Lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập và xuất bản nhiều bộ sách quan trọng về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người. Trong đó có bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai, gồm 12 tập, tập hợp hầu hết các trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969.

Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả, đặc biệt là các kiều bào sinh sống ở nước ngoài về một bộ sách điện tử tập hợp các trước tác của Người để nghiên cứu, học tập, trên cơ sở ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin, nhằm góp phần đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2000, theo đề nghị của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Hội đồng Khoa học các ban Đảng đã phối hợp thành lập Ban chỉ đạo và Ban biên soạn, biên tập Bộ sách điện tử Hồ Chí Minh toàn tập. Bộ sách được hoàn thành và ra mắt độc giả đúng vào dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Người và cũng là công trình chào mừng Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một công trình rất quan trọng về lý luận, chính trị, chứa đựng những giá trị văn hóa, tinh thần to lớn và đặc sắc, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

CD – ROM Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần đầu tiên năm 2001. Toàn bộ nội dung bộ HCM Toàn tập do NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật xuất bản lần hai được chuyển vào CD-ROM cùng tên với độ chính xác cao, đúng đến từng chữ, từng trang so với sách truyền thống nên rất dễ tra cứu. Nội dung CD – ROM bao gồm toàn bộ các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hơn 8000 trang in của bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai năm 2000. Cái mới và là điểm ưu việt của CD – Rom là ngoài các trước tác của Người, bộ sách còn được minh họa bằng nhiều hình ảnh và tư liệu quý được sắp xếp chính xác, phong phú, hấp dẫn với gần 1000 bức ảnh, 30 phút phim tư liệu chọn lọc ghi lại những sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, gần 220 phút âm thanh ghi lại giọng nói của Bác cùng các bài hát về Người tại các thời điểm lịch sử khác nhau. Tất cả được gói gọn trong một đĩa CD có dung lượng khoảng 600 MB.

Vào ngày 23.7.2013, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Kỷ lục "Bộ sách điện tử đa phương tiện đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minhcho Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Đây cũng là một trong những kỷ lục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố nhân ngày Đọc sách và Bản quyền thế giới (23.4.2013).

Tiến sĩ Thang Văn Phúc - Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập đến ông Nguyễn Duy Hùng - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật.

Trong CD-Rom Hồ Chí Minh toàn tập, toàn bộ các cửa sổ màn hình, các lệnh đều bằng tiếng Việt và tự động cài đặt chương trình. Việc tìm kiếm, tra cứu rất thuận tiện. Ngoài ra trong CD-Rom Hồ Chí Minh toàn tập còn có nhiều chức năng tra cứu theo các tiêu chí định sẵn như: chuyên đề, tác phẩm, hình thức văn bản, bút danh, thời gian, địa danh, nhân vật, hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu và khả năng tra cứu tự do hoặc cùng một lúc có thể kết hợp nhiều tiêu chí tra cứu.

Việc xuất bản CD-Rom Hồ Chí Minh toàn tập sẽ góp phần tích cực trong việc phổ cập rộng rãi toàn bộ trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh để cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.


Kyluc.vn - VIETKINGS