(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.154. BlackRock, Inc. - Công ty Quản lý Đầu tư toàn cầu lớn nhất Hoa Kỳ

08-03-2018

(uskings.us - kyluc.vn) BlackRock, Inc. là một công ty quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ có trụ sở tại thành phố New York. BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với tài sản trị giá 5,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào tháng 7 năm 2017.

 

BlackRock được thành lập vào năm 1988 bởi Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein và Keith Anderson hoạt động cung cấp cho khách hàng các dịch vụ quản lý tài sản từ góc độ quản lý rủi ro. 

 

 

Vào tháng 3 năm 2017, sau cuộc kiểm tra kéo dài sáu tháng do Mark Wiseman dẫn đầu, Financial Times tuyên bố rằng BlackRock đã khởi sự tái cơ cấu hoạt động kinh doanh quỹ quản lý tích cực trị giá 8 tỷ đô la, dẫn đến sự ra đi của bảy nhà quản lý danh mục đầu tư và 25 triệu đô la Mỹ. Vào tháng 4 năm 2017, BlackRock đã ủng hộ việc đưa cổ phiếu của Trung Quốc đại lục vào danh mục toàn cầu của MSCI.

 

 

BlackRock hoạt động trên toàn cầu với 70 văn phòng tại 30 quốc gia và khách hàng ở 100 quốc gia. Do sức mạnh và quy mô và phạm vi tài sản tài chính và hoạt động của nó, BlackRock đã được gọi là “ngân hàng bóng tối lớn nhất thế giới”.

 

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.org) - Nguồn hình internet