[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.93) Người thực hiện các chương trình Hòa nhập và Vì người nghèo nhiều nhất trên Thế giới (Bangladesh)

11-09-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Tiến sĩ Atiur Rahman - Thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh đã dành phần lớn thời gian rảnh của mình để thực hiện các chương trình Hòa nhập và Vì người nghèo.

 

Tiến sĩ Atiur Rahman - Thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh đã thực hiện 84 Chương trình hòa nhập và vì người nghèo trong thời gian rảnh rỗi trong nhiệm kỳ của ông từ năm 2009 đến năm 2012.

 

 

Vì những cống hiến cho xã hội của ông, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới đã chính thức công nhận Ts. Atiur Rahman - Thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh là “Người thực hiện nhiều Chương trình Hòa nhập và Vì người nghèo nhất Thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)

http://wrahk.org/productinfo/252575.html


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)