[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.100) Người trẻ nhất đặt chân lên Nam Cực trên thế giới (Trung Quốc)

19-09-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Từ ngày 10/2 đến ngày 15/2/2013, cô bé Mao Sijie đến từ thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc (sinh ngày 23/8/2005) đã đổ bộ lên Trạm Vạn Lý Trường Thành ở Nam Cực của Nam Cực.

Khi mới 7 tuổi 5 tháng, cô bé đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục thế giới trao tặng là người trẻ nhất trên Thế giới đặt chân lên Nam Cực.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)

http://wrahk.org/productinfo/251913.html


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)