[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.102) Thử thách lái xe ô tô gia đình FAW-Volkswagen Jetta 1.6L trên quãng đường không trải nhựa dài nhất trên Thế giới (Trung Quốc)

21-09-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Sự kiện lập kỷ lục Thế giới nằm trong khuôn khổ thử thách 1.000 dặm tại Khu vực Dân cư FAW-Volkswagen Jetta 2016 do Công ty TNHH Bán hàng FAW-Volkswagen tổ chức từ ngày 04 - 12 tháng 6 năm 2016.

Người thực hiện thử thách đã lái chiếc ô tô gia đình FAW-Volkswagen Jetta 1.6L trên quãng đường không trải nhựa trong khu thưa thớt dân cư.

Khởi hành từ huyện Dari, tỉnh Thanh Hải và cuối cùng đến Trạm bảo vệ Wudaoliang của Khu bảo tồn thiên nhiên Hoh Xil qua Làng Hoàng Hà, Yeniugou, Quận Madoi, Khu bảo tồn thiên nhiên Sanjiangyuan, Nguồn gốc sông Hoàng Hà, làng Qiuzhi và làng Qumahe, với tổng quãng đường 1297.9km, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới đã chính thức công nhận đây là Thử thách lái xe ô tô gia đình FAW-Volkswagen Jetta 1.6L trên quãng đường không trải nhựa dài nhất trên Thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)