[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.104) Căn hộ 90m2 chứa được nhiều người nhất thế giới (Trung Quốc)

23-09-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Vào ngày 28 tháng 11 năm 2015, hoạt động thử thách kỷ lục thế giới mang tên "Căn hộ 90 mét vuông có nhiều người nhất" đã được tổ chức tại phòng mẫu thô XinHu FeiLin ở Hàng Châu.

Với 714 người trong căn hộ mẫu rộng diện tích 90 mét vuông, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới đã chính thức công nhận đây là “Căn hộ 90 mét vuông chứa được nhiều người nhất trên thế giới”.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)

http://wrahk.org/productinfo/252437.html


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)