[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.110) Trung tâm phân phối ngọc thô lớn nhất thế giới (Trung Quốc)

30-09-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Tổng diện tích trung tâm phân phối ngọc thô của địa điểm đấu giá và giao dịch siêu lớn của huyện Yingjiang, quận Dehong, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là 121847,27 m2.

Đây là địa điểm hoạt động của bốn công ty trang sức trực thuộc Hiệp hội Trang sức và Ngọc bích của huyện Yingjiang ( bao gồm 59333,63 m2 của Công ty TNHH Baoyu, 21733,44 m2 của Công ty TNHH Thương mại Yujin, 24000,12 m2 của Công ty TNHH Thương mại Dufa và 16780,08 m2 của Công ty TNHH Thương mại Wangli), và được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là Trung tâm phân phối ngọc thô lớn nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)