[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.112) Số người bắn phi tiêu liên tục nhiều nhất trên thế giới (Hồng Kông)

03-10-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Sự kiện kỷ lục thế giới được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội thể thao “Ngày hội thanh niên Hồng Kông 2018” do Hiệp hội Giám đốc trẻ Hồng Kông tài trợ.

Ngày 16/12/2018, Lễ hội thể thao “Ngày hội thanh niên Hồng Kông 2018” kèm theo hoạt động hàng ngàn người bắn phi tiêu lập kỷ lục do Hiệp hội Giám đốc trẻ Hồng Kông tài trợ đã được tổ chức tại Trung tâm mua sắm Xintian ở Yuen.

Với 5927 người bắn phi tiêu liên tục trong vòng 1 giờ, sự kiện này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là sự kiện có số người bắn phi tiêu liên tục nhiều nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)

http://wrahk.org/productinfo/252870.html


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)