[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.13) Máy điều hòa dạng tủ lớn 3P dùng trong phòng khách và phòng ăn với khoảng cách cấp gió xa nhất thế giới (Trung Quốc)

25-05-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Máy điều hòa dạng tủ lớn 3P được sản xuất bởi Công ty TNHH Điều hòa Changhong Tứ Xuyên cung cấp không khí lên đến 20m được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA) công nhận kỷ lục thế giới.

Ngày 12/12/2021, máy điều hòa tủ đứng loại lớn Changhong 3P dùng trong phòng khách và phòng ăn (model: KFR-72LW/Q6C+R1) do Công ty TNHH Điều hòa Changhong Tứ Xuyên phát triển và sản xuất đã được tiến hành thử nghiệm mạnh mẽ kiểm tra cung cấp không khí.

Với tốc độ gió trung bình là 0,345 m/s (mét trên giây) được phát hiện ở khoảng cách 20 mét, điều này đã xác lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp cho máy điều hòa không khí dạng tủ lớn 3P được sử dụng trong phòng khách và phòng ăn với khoảng cách cung cấp không khí xa nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)