[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.15) Số lượng người cùng nhau khởi chạy ứng dụng di động Lối sống năng động lành mạnh nhiều nhất trên thế giới

27-05-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) 1015 người bao gồm các giáo viên và học sinh đã khởi chạy ứng dụng di động Lối sống năng động cùng một lúc đã lập Kỷ lục Thế giới.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2017, trong hoạt động từ thiện do Po Leung Kuk và Herbalife Nutrition Hồng Kông tổ chức tại Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, các thành viên của Herbalife Nutrition, giáo viên và học sinh các trường tiểu học và trung học, với tổng số 1015 người, đã ra mắt ứng dụng di động Lối sống năng động lành mạnh cùng nhau.

Điều này lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là có nhiều người cùng nhau khởi chạy ứng dụng di động Lối sống Năng động Khỏe mạnh nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)