[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.17) Ngày hội ném bóng dành cho trẻ em dưới 18 tuổi lớn nhất thế giới

05-06-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Ngày Pitching DreamStarter Kids thường niên lần thứ 3 năm 2018

DreamStarter Kids Pitching Day thường niên lần thứ 3 do DreamStarter và Cyberport đồng tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018.

Tổng cộng có 2147 dự án trong mơ được khởi xướng. 195 trẻ em dưới 18 tuổi đã tham gia sự kiện này. Điều này đã lập kỷ lục thế giới về Ngày chơi bóng cho trẻ em lớn nhất thế giới của trẻ em dưới 18 tuổi, do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)