[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.19) Số người chơi nhảy dây cùng lúc nhiều nhất thế giới (Hồng Kông)

07-06-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Số người chơi nhảy dây (ba người trong một nhóm) cùng lúc nhiều nhất thế giới.

Ngày 01/12/2018, hoạt động Hội thao thể dục cho trẻ mắc hội chứng Down đã được tổ chức bởi Lions Club of Center Point H.K.S.A.R. trong S.K.H. Trường trung học Tsoi Kung Po, Ho Man Tin, Hồng Kông.

Với tổng số 65 nhóm gồm 195 người chơi nhảy dây (ba người trong một nhóm, tức là mỗi nhóm gồm ba người, trong đó có một thành viên của Hiệp hội Hội chứng Down ở Hồng Kông, một người trong gia đình của thành viên và một tình nguyện viên), sự kiện này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là có nhiều người chơi nhảy dây (ba người trong một nhóm) cùng lúc nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)