[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.20) Số lượng người bắn phi tiêu liên tục nhiều nhất trên thế giới (Hồng Kông)

08-06-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Lễ hội thể thao “Hong Kong Youth Festival 2018” (kèm theo hoạt động hàng nghìn người bắn phi tiêu lập kỷ lục) do Hiệp hội lãnh đạo trẻ Hong Kong tài trợ

Ngày 16/12/2018, Lễ hội thể thao “Hong Kong Youth Festival 2018” (kèm theo hoạt động hàng nghìn người bắn phi tiêu lập kỷ lục) do Hiệp hội quan chức trẻ Hong Kong tài trợ đã được tổ chức tại Trung tâm mua sắm Xintian ở Yuen Quận Long, Vùng lãnh thổ mới.

Với 5927 người bắn phi tiêu liên tục trong vòng 1 giờ, điều này đã xác lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là số người bắn phi tiêu liên tục nhiều nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)