[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.21) Cô Xu Huiyu -Người sưu tập được nhiều búp bê hello kitty cứng nhất thế giới (Đài Loan)

09-06-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Với số lượng 1132 con búp bê Hello Kitty, cô Xu Huiyu đến từ Đài Loan đã chính thức xác lập Kỷ lục thế giới.

Từ tháng 6 năm 1992 đến tháng 3 năm 2018, cô Xu Huiyu đến từ Đài Loan đã thu thập được 1132 con búp bê cứng hello kitty, con số này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là người sưu tập được nhiều búp bê cứng hello kitty nhất thế giới .

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)