[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.37) Sự kiện đồng diễn bản nhạc sử dụng Djembes đông nhất thế giới (Trung Quốc)

05-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Hoạt động thử thách kỷ lục thế giới “Djembe” với chủ đề “Năm 2021 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc" đã xác lập Kỷ lục Thế giới.

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, hoạt động thử thách kỷ lục thế giới “Djembe” với chủ đề “Năm 2021 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc” do Hiệp hội nghệ thuật bộ gõ Sơn Đông tổ chức tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Với tổng số 2021 người biểu diễn các bản nhạc kinh điển như “Vẫy cờ đỏ”, “Không có Đảng Cộng sản, Sẽ không có Trung Quốc mới”, “Khúc ca về quê hương”, v.v. bằng cách sử dụng đồng thời “Djembes” , sự kiện này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp về số lượng người biểu diễn các bản nhạc bằng cách sử dụng “Djembes” nhiều nhất cùng một lúc trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)