[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.39) Người chặt dừa nhiều nhất khi đặt chân trần trên dao trong vòng 100 giây (Trung Quốc)

07-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Yang Yuyin - Người chặt dừa nhiều nhất bằng chân trần trên dao làm bếp trên đèn cao độ hoàn thành trong vòng 100 giây trên thế giới.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2020, màn chặt dừa bằng chân trần trên con dao làm bếp trên đèn cao độ đã được biểu diễn tại khách sạn Radisson Plaza, quận Ngân Châu, thành phố Ninh Ba bởi Yang Yuyin, đến từ thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Với việc mất 1 phút để hoàn thành 18 lần chặt dừa bằng cách bước chân trần trên dao bếp trên đèn cao độ, màn trình diễn đã xác lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là người chặt dừa nhiều lần nhất bằng cách bước chân trần trên dao bếp và một đèn cao độ hoàn thành trong vòng 100 giây trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)