[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.43) Sự kiệm ẩm thực có đông người tham gia nhất thế giới (Hồng Kông)

12-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Hoạt động ẩm thực “Eggette” Hồng Kông đã quy tụ hơn 3000 người tham dự.

Hoạt động ẩm thực Hồng Kông “Eggette” được tổ chức bởi Hiệp hội Thanh niên Thống nhất Hồng Kông tại Công viên Victoria Hồng Kông vào ngày 29 tháng 6 năm 2014.

Nicholas Tse, một nghệ sĩ nổi tiếng nổi tiếng, đã tham gia chuẩn bị thức ăn và có tổng cộng 3008 người tham gia trong hoạt động ẩm thực, hoạt động này đã được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là Sự kiệm ẩm thực có đông người tham gia nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)