[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.45) Số lượng giáo viên tham gia hoàn thành hoạt động Nghệ thuật Graffiti đông nhất Thế giới (Hồng Kông)

14-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Vào tháng 5 năm 2018, tổng cộng 8 cơ sở ở Hồng Kông đã tham gia, bao gồm Greenfield & Greenville Kids’ World English (International) Nursery & Kindergarten tổng số người tham gia là 2.488.

Sự kiện này này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là 'Hoạt động Graffiti được hợp tác bởi số lượng giáo viên và học sinh nhiều nhất từng được tổ chức trên thế giới'

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)