[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.46) Số lượng trẻ em biểu diễn Choy Lee Fut truyền thống nhiều nhất trên thế giới (Trung Quốc)

15-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Hàng nghìn trẻ em đã biểu diễn Choy Lee Fut vào năm 2018.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, Foshan Tongxing Education Management Co., Ltd. và Foshan Zhen Martial Club đã đồng tổ chức buổi biểu diễn nhóm trẻ em về hoạt động Choy Lee Fut truyền thống tại Trung tâm lò nung Nanfeng Phật Sơn.

Với tổng số 1191 trẻ em tham gia biểu diễn theo nhóm hoạt động Choy Lee Fut truyền thống, điều này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là có nhiều trẻ em biểu diễn theo nhóm Choy Lee Fut truyền thống nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)