[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.49) Chiếc xe thông minh có quãng lái xe tự động dài nhất Thế giới trên đường cao tốc

19-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Với quãng đường 70,33km lái tự động trên đường cao tốc, chiếc xe thông minh WEY Mocar đã chính thức xác lập kỷ lục thế giới.

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, chiếc xe thông minh WEY Mocar đã được thử nghiệm về quãng đường lái xe bằng cách sử dụng công nghệ lái xe tự động trên đường cao tốc, với tổng cộng 70,33 km lái xe trong vòng một giờ từ 15:00 đến 16:00 giờ mà không cần can thiệp thủ công trên Đường cao tốc Cảnh Bình ở Bắc Kinh.

Sự kiện này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là chiếc xe thông minh có quãng đường lái xe dài nhất trên đường cao tốc bằng phương thức lái xe tự động trên Thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)