[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.73) Quạt thông gió nhà bếp gia đình có sức hút lớn nhất thế giới (Trung Quốc)

18-08-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Quạt thông gió nhà bếp ROBAM 8229s được sản xuất bởi Hàng Châu Robam Appliances Co., Ltd.

Ngày 21 tháng 2 năm 2017, quạt thông gió nhà bếp ROBAM 8229s với áp suất gió kép và sức hút lớn của Hàng Châu Robam Appliances Co., Ltd., trong thử nghiệm hút trọng lượng đã hút tổng trọng lượng 23,6kg tấm ván.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp đã công nhận Quạt thông gió nhà bếp ROBAM 8229s là quạt thông gió nhà bếp hộ gia đình có lực hút lớn nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)