[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.75) Thử thách nấu vịt quay trực tuyến có số lượng người tham gia nhiều nhất thế giới (Trung Quốc)

21-08-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Hơn nghìn người nấu vịt quay trực tuyến bằng máy tích hợp hấp & quay Robam đã cùng nhau lập kỷ lục Thế giới.

Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 2020, Công ty Điện lực Hàng Châu Robam đã tổ chức sự kiện thử thách với hàng ngàn người nấu vịt quay online bằng máy tích hợp hấp & quay Robam.

Với tổng số 1008 người tham gia thử thách nấu vịt quay online, sự kiện này đã xác lập kỷ lục Thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là “Số lượng người tham gia thử thách nấu vịt quay online nhiều nhất Thế giới”.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)