[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.95) Liên khúc các bài hát dân ca dài nhất thế giới (Trung Quốc)

13-09-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Thử thách Liên khúc các bài hát dân ca do Cục Văn hóa, Phát thanh, Thể thao và Du lịch quận Nam Ninh tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch và Văn hóa Dân ca Liaoluo 2019 của Quận Nam Ninh.

Thử thách bắt đầu từ 9h13 ngày 28 tháng 9 năm 2019 đến 7h13 ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Hoạt động đã được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là thử thách Liên khúc các bài hát dân ca dài nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)