[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.96) Bức bình phong thạch nhũ lớn nhất thế giới (Trung Quốc)

14-09-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Bức bình phong thạch nhũ ở Hang Tiên Shenbi tại Khu du lịch sinh thái Shenfengguan, Trung Quốc.

Bức bình phong thạch nhũ của Hang Tiên Shenbi, tọa lạc tại Khu du lịch sinh thái Shenfengguan, huyện Yangshan, thành phố Qingyuan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có chiều cao tối đa 11,2 mét và chiều dài tối đa 13 mét, đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là Bức bình phong thạch nhũ lớn nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)