[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.97) Tháp mây được làm bằng lớp vỏ băng bằng vật liệu tổng hợp thủ công cao nhất thế giới (Trung Quốc)

15-09-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Tháp Mây Tốt lành của Trung Quốc, tác phẩm được trưng bày tại Lễ hội băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2018, Tháp Mây Tốt lành Trung Quốc, một vỏ băng bằng vật liệu tổng hợp làm thủ công đã được trưng bày tại Lễ hội băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân tại Thị trấn Lá Phong.

Với chiều cao 30,54 mét, Tháp mây với vỏ băng tổng hợp đã được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là vỏ băng bằng vật liệu tổng hợp thủ công cao nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)