[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 14 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN (24/04/2007 – 24/04/2021)

24-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ – TKV (nay là Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ – VINACOMIN) được thành lập từ ngày 24/4/2007. Tháng 12 năm 2009, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - TKV (nay là Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN) được Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt Đề án thành lập tại Quyết định số 645/QĐ - HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2007. Công ty Cổ phần Vận tải thủy - TKV nay là Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2007. Các cổ đông sáng lập của Công ty là Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt nam và một số Công ty con của Tập đoàn. Công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.Ngày 24 tháng 4 năm 2007 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN được Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép Đăng ký kinh doanh lần đầu số 2203000845.

              Công ty cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN là công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp đồng thời là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại các ngân hàng trong và ngoài nước. Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN gồm: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện vận tải trừ ôtô, môtô, xe máy, và xe có động cơ khác; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

 

Trải qua chặng đường 14 năm hình thành và phát triển, Công ty đã vinh dự được Bộ Công thương, Tập đoàn TKV, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng thưởng cờ, bằng khen cho các Tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp trong sự nghiệp phát triển của Công ty...

             

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Địa chỉ:  108 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh

 Website https://www.vantaithuytkv.vn/

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 24/4/2021. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

75 năm ngày thành lập Công an Hải Dương  (24/04/1946 – 24/04/2021)

39 năm ngày thành lập Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (24/04/1982 – 24/04/2021)

14 năm ngày thành lập  Viện Y học phóng xạ và u bướu Quân đội (24/04/1996 – 24/04/2021)

 

 


TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 04/2021)