[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (06/12/1961 - 06/12/2021)

06-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 6-12-1961, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III "Xúc tiến việc nghiên cứu khoa học giáo dục, xây dựng nền giáo dục nước ta", Bộ trưởng Giáo dục đã ký Quyết định số 859/QĐ thành lập Viện Khoa học Giáo dục. Đây là đơn vị tổ chức nghiên cứu cấp quốc gia về khoa học giáo dục đầu tiên của đất nước.

Trải qua hơn 55 năm hình thành và phát triển, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã qua nhiều tên gọi khác nhau, trên cơ sở sáp nhập các cơ quan nghiên cứu và do nhu cầu mở rộng phạm vi, nội dung nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục. Những năm tháng đầu tiên là giai đoạn tìm tòi, xác định hướng đi của Viện, bắt đầu từ việc tổng kết thực tiễn giáo dục của đất nước, phát hiện những quy luật phát triển giáo dục, tìm hiểu, tiếp thu những tri thức khoa học giáo dục của nhân loại và dân tộc. Những năm 70 của thế kỷ 20 là thời kỳ định hình và trưởng thành của Viện.

 Qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, tổ chức lại, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ngày nay đã kế thừa và phát huy các thành tựu của các Viện nghiên cứu tiền thân, tạo lập cơ sở xây dựng nền khoa học giáo dục Việt Nam hiện đại, tiên tiến, mang bản sắc dân tộc, góp phần giải quyết những vấn đề lớn nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Là cơ quan nghiên cứu quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, phát triển giáo dục của đất nước, đồng thời chủ động đi đầu trong việc nghiên cứu lý luận, tạo cơ sở khoa học cho các chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước; thực hiện các nghiên cứu và tư vấn về quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương, chuyển giao kết quả nghiên cứu, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, dạy học; đào tạo sau đại học; tăng cường hợp tác giao lưu với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, từng bước đóng góp thiết thực, có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và xây dựng nền khoa học giáo dục Việt Nam nói riêng.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Độc lập Hạng Nhất: Năm 2001; Huân chương Độc lập Hạng Nhì: Năm 1996; Huân chương Độc lập Hạng Ba: Năm 1991; Huân chương Lao động Hạng Nhất: Năm 1986; Huân chương Lao động Hạng Nhì: Năm 1981; Năm 2002; Huân chương Lao động Hạng Ba: Năm 1976; Năm 1997; Năm 2011; Huân chương Lao động Hạng Nhất: Năm 2016...

  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ:  :   Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

WEBSITE:  http://vnies.edu.vn/

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIME) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 06/12/2021. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

19 năm ngày thành lập  Công ty TNHH Lilamiti (06/12/2012 - 06/12/2021)

21 năm ngày thành lập   Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (06/12/2000 - 06/12/2021)

10 năm ngày thành lập  Công ty TNHH Sản Xuất Túi Xách Kim Long (06/12/2011 - 06/12/2021)

20 năm ngày thành lập  Công ty CP XL và cơ khí Phương Nam  (06/12/2001 - 06/12/2021)

21 năm ngày thành lập  Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam (06/12/200 - 06/12/2021)

32 năm ngày thành lập  Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021)

 

 


HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIME (THÁNG 12/2021)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ