[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 40 năm ngày thành lập Trường cao đẳng Kinh tế và công nghệ thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (11/01/1982 - 11/01/2022)

11-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Muối (Đồ Sơn - Hải Phòng) được thành lập vào năm 1962.Năm 1982 Trường Cán bộ nghiệp vụ lương thực thực phẩm (Hà Bắc) sáp nhập về và đổi tên thành Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ công nghiệp thực phẩm (theo quyết định số: 1621/CNTP-TCQL ngày 11 tháng 01 năm 1982 của Bộ Công nghiệp thực phẩm).

       Năm 1989 Trường Trung học Lương thực I (Ninh Bình) sáp nhập về theo Quyết định số 220/NN-TCCB/QĐ ngày 20 tháng 5 năm 1989 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) và đổi tên Trường thành Trường Trung học Nghiệp vụ quản lý Lương thực - Thực phẩm. Ngày 17/3/2014, trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Trung học Nghiệp vụ quản lý Lương thực - Thực phẩm.

       Trường có chức năng và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên các ngành quản lý kinh tế, sản xuất và chế biến muối biển, chế biến và bảo quản lương thực, thực phẩm sau thu hoạch của các địa phương phía Bắc. Thời gian tới, nhà trường mở rộng đào tạo các ngành trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề như công nghệ thực phẩm, công nghệ kỹ thuật sản xuất muối, kế toán doanh nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện-điện tử với quy mô từ 2500 đến 3000 sinh viên trở lên

        Trong hơn 40 năm xây dựng và phát triển, cùng với những cố gắng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, trong những năm qua Nhà trường đã đạt được những thành tích  cao quý của Đảng và  Nhà nước trao tặng : - Huân chương lao động Hạng Ba (1991); Huân chương lao động Hạng Nhì (1996); Huân chương lao động Hạng Nhất (2001); Bằng khen, cờ thi đua của chính phủ (1991, 2002, 2010); Và nhiều cờ và Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn, Công đoàn ngành NN&PTNT, LĐLĐ thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội thể thao ĐHCN...

Nguồn: Trang web Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm , tổng hợp thông tin,  (Hình ảnh: Internet)

 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Địa chỉ:   p. Ngọc Xuyên, q. Đồ Sơn, tp. Hải Phòng

WEBSITE:  http://www.cdktcntp.edu.vn/

 

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIME) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 11/01/2022. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

55 năm ngày thành lập  Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 (VINAKIP) (11/01/1967 - 11/01/2022)

29 năm ngày thành lập Công ty bao bì Giấy Việt Trung (VIPACEX) (11/01/1993 - 11/01/2022)

22 năm ngày thành lập Công ty TNHH TM Hưng Phát Thành (11/01/2000 - 11/01/2022)

20 năm ngày thành lập Bệnh viện quốc tế Anh Minh (11/01/2002 - 11/01/2022)

22 năm ngày thành lập Công ty TNHH  Koda Việt Nam (11/01/2000 - 11/01/2022)

17 năm ngày thành lập Công ty CP Tùng Phát (11/01/2005 - 11/01/2022)

16 năm ngày thành lập Công ty CP TM và xuất nhập  khẩu Hoàng Anh (11/01/2006 - 11/01/2022)

 

 


HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIME (THÁNG 01/2022)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ