[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 46 năm ngày thành lập Trường Đại học Chính trị (14/01/1976 - 14/01/2022)

14-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 14/01/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 18/QĐ-QP về việc thành lập Trường Sĩ quan Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

       Ngày 03/10/1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IV) đã ban hành Quyết định 28/QĐ-TW xác định Trường Sĩ quan Chính trị là trường Đảng tập trung trong quân đội nằm trong hệ thống đại học Mác - Lênin của quốc gia; có nhiệm vụ, đào tạo cán bộ công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) cấp đại đội, bồi dưỡng giáo viên chính trị cho các nhà trường quân đội, giúp quân đội nước bạn Lào và Campuchia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị cơ sở. Ngày 16/12/1981, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 418/QĐ-QP đổi tên Trường Sĩ quan Chính trị thành Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự.

       Tính đến tháng 02/2017, Trường Đại học Chính trị đã mở hơn 200 khóa học và lớp bồi dưỡng với hơn 2 vạn học viên đào tạo chính trị viên tốt nghiệp ra trường; gần 2000 học viên đào tạo giáo viên, 67 phóng viên báo chí quân đội, gần 700 cán bộ và giáo viên chính trị cho Quân đội nhân dân cách mạng Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, 266 cử nhân luật, 529 sĩ quan dự bị. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2014 - 2015, Nhà trường chính thức tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ. Đến tháng 02/2017, Nhà trường đã và đang đào tạo 03 khóa với tổng số 180 học viên; trong đó, khóa I - 39 học viên (Triết học: 04, Chủ nghĩa xã hội khoa học: 14, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 21) đã tốt nghiệp ra trường. Từ năm 2008 đến tháng 09/2017, Nhà trường đã nghiên cứu và nghiệm thu thành công 06 đề tài cấp Bộ Quốc phòng (đang triển khai nghiên cứu 4 đề tài cấp Bộ), 41 đề tài cấp Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu; 30 đề tài cấp Trường; hàng trăm đề tài, chuyên đề khoa học cấp phòng, khoa, ban, hệ, tiểu đoàn và đề tài cá nhân của cán bộ, giảng viên và học viên. Tổ chức thành công 12 hội thảo cấp Nhà trường; nghiên cứu biên soạn, in ấn, phát hành hàng trăm giáo trình, sách tham khảo, tài liệu dạy học và kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp.

        Với bề dày truyền thống và những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, Trường Đại học Chính trị đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: 01 Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1980); 02 Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1983, 2016); 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1986); 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2010); 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2018)...

Nguồn: Trang web Trường Đại học Chính trị , tổng hợp thông tin,  (Hình ảnh: Internet)

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ

Địa chỉ:   xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

WEBSITE: http://daihocchinhtri.edu.vn/

 

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIME) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 14/01/2022. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

19 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội  (14/01/2003 - 14/01/2022)

13 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) (14/01/2009 - 14/01/2022)

14 năm ngày thành lập Trường Du lịch - ĐH Huế  (14/01/2008 - 14/01/2022)

18 năm ngày thành lập Công ty CP Thông Quảng Ninh (14/01/2003 - 14/01/2022)

17 năm ngày thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  (14/01/2005 - 14/01/2022)

22 năm ngày thành lập  Công ty TNHH SX Hoàng Nam  (14/01/2000 - 14/01/2022)

17 năm ngày thành lập công ty Cổ Phần Đầu tư & Thương mại DIC  (14/01/2005 - 14/01/2022)

 

 

 


HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIME (THÁNG 01/2022)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ