[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 41 năm ngày thành lập Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (19/6/1981 – 19/6/2022)

19-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được thành lập ngày 19/6/1981 và hoạt động trên cơ sở các Hiệp định Liên Chính phủ được ký kết giữa Việt Nam và Liên Xô (1981), Việt Nam và Liên bang Nga (2010) về hợp tác tìm kiếm - thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được gọi tắt là Vietsovpetro, trước đây từng được biết đến với tên gọi là Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt – Xô, thành lập năm 1981 giữa Việt Nam và Liên Xô về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí. Những năm gần đây, Vietsovpetro đã mở rộng hoạt động và đang đẩy mạnh các dịch vụ dầu khí cho các đối tác trong khu vực và cả Việt Nam.

 

 

 

 

Hiện tại, Vietsovpetro có cơ cấu tổ chức gồm Bộ máy điều hành với 18 phòng ban và 14 đơn vị thành viên có chức năng phối hợp thực hiện các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Đội ngũ lao động quốc tế bao gần 6.000 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, đủ năng lực đảm đương toàn bộ từ khâu tìm kiếm thăm dò đến khai thác và xuất khẩu dầu thô, không chỉ cho riêng Vietsovpetro, mà còn có khả năng cung cấp dịch vụ cho các công ty dầu khí khác trong và ngoài nước.

 

 

 

 

Cùng với các hoạt động tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí, Vietsovpetro với thế mạnh về cơ sở vật chất và kinh nghiệm của mình đã phát triển lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí cho các công ty dầu khí trong và ngoài nước. Vietsovpetro đã tham gia đấu thầu và hoàn thành nhiều dự án dịch vụ quan trọng cho các công ty dầu khí đang hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam. Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Vietsovpetro đã Thiết kế - lên dự toán các giếng khoan tìm kiếm, thăm dò cho công ty VRJ, PIDC, cho giàn nhẹ do Petronas quản lý và lập dự án đầu tư xây dựng công trình cải hoán By - Pass đường ống Rạng Đông – Bạch Hổ. Vietsovpetro còn tham gia các lĩnh vực như sửa chữa và vận hành mỏ, xây dựng và lắp đặt các công trình dầu khí biển, hợp tác với các công ty dầu khí trong nước và quốc tế để cung cấp các loại hình dịch vụ chất lượng cao.

 

 

 

 

(WOWTIMES) Những dấu mốc quan trọng và thành tích đạt được của Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Ngày 19/06/1981: Lễ ký Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam – Liên Xô về việc thành lập Liên doanh Dầu khí Việt -Xô (nay là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro).

 

 

 

 

Ngày 24/5/1984:Liên doanh Dầu khí Việt -Xô phát hiện dầu công nghiệp đầu tiên tại mỏ Rồng.

Ngày 26/6/1986: Liên doanh Dầu khí Việt –Xô khai thác tấn dầu thô đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ.

Năm 1985: Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất.

Ngày 11/5/1987: Liên doanh Dầu khí Việt –Xô phát hiện dòng dầu công nghiệp ở tầng Móng mỏ Bạch Hổ tại giếng thăm dò BH-6.

 

 

 

 

Năm 1990: Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất.

Năm 1993: Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Độc Lập Hạng Ba,

Ngày 16/4/1995: Liên doanh Dầu khí Việt –Xô bắt đầu đưa khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ vào bờ, cung cấp cho tổ máy nhiệt điện Bà Rịa.

Năm 1996: Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Độc Lập Hạng Hai.

Ngày 12/10/1997: Liên doanh Dầu khí Việt –Xô khai thác tấn dầu thứ 50 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng.

Năm 1997: Đơn cị vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động.

 

 

 

 

Ngày 24/12/2005: Liên doanh Dầu khí Việt –Nga khai thách tấn dầu thứ 150 triệu.

Năm 2005: Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Năm 2008: Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Lao Động Hạng Hai.

Năm 2009:Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro vinh dự được ytao tặng Huân chương hồ Chí Minh.

Ngày 27/12/2010: Ký Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro.

Năm 2010: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro vinh dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng.

Ngày 8/8/2012:Vietsovpetro khai thác tấn dầu khí thứ 200 triệu.

Năm 2015:Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ Quốc Hạng Nhất.

Ngày 25/5/2016: Vietsovpetro đưa vào bờ mét khối khí thứ 30 tỷ.

 

 

 

 

Ngày 19/12/2016: Vietsovpetro đưa mỏ khí Thiên Ưng, Lô 04-3/12 vào khai thác.

Năm 2016:Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Quân công Hạng Ba.

Ngày 25/1/2019:Vietsovpetro khai thác tấn dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12.

Ngày 29/12/2019:Vietsovpetro đưa vào bờ 35 tỷ M3 khí.

Ngày 14/2/2021:Vietsovpetro khai thác tấn dầu thứ 240 triệu.

Năm 2021: Đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Lao Động Hạng Hai.

 

 

 

 

Nguồn: Trang web LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO, tổng hợp thông tin, (Hình ảnh: Internet)

 

LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 19/06/2022. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

22 năm ngày thành lập Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (19/6/2000 – 19/6/2022)

16 năm ngày thành lập Trường Đại học Trà Vinh (19/6/2006 – 19/6/2022)

74 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hoằng Hóa. (19/6/1948- 19/6/2022)

46 năm thành lập Cục Thống kê Bình Dương  (19/6/1976-19/6/2022)

21 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Kỹ Thuật Mới (19/6/2001- 19/6/2022)

 

 

 


Nguyễn Quyên- Wowtimes- Nienlich.vn