[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 41 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979 – 10/11/2020)

10-11-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lý Hà Nội.

Trải qua 41 năm phấn đấu không ngừng, từ Trường đại học Pháp lý Hà Nội khi thành lập năm 1979, đến năm 1993 đổi tên như hiện nay theo quyết định của Bộ Tư pháp, Trường đại học Luật Hà Nội (HLU) đã trưởng thành vượt bậc, trở thành cơ sở đào tạo pháp luật lớn nhất cả nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong suốt 41 năm qua, với mục tiêu trở thành "trung tâm đào tạo cán bộ pháp lý, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá pháp lý" của Việt Nam, Trường đã đào tạo được hơn một trăm nghìn sinh viên, học viên ở các trình độ, các hệ đào tạo, góp phần xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ pháp luật cho đất nước. Trường đã có những đóng góp đáng kể vào các hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý; xây dựng, hoàn thiện pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật ở Việt Nam và tham gia tích cực vào hoạt động hỗ trợ pháp luật cho nước bạn và xây dựng khoa học pháp lý khu vực Đông-Nam Á.          

Hiện nay Trường Đại học Luật Hà Nội đã có tất cả các bậc đào tạo: tiến sĩ, cao học, đại học, trung cấp (đào tạo cán bộ tư pháp của xã, phường, thị trấn... theo nhu cầu của địa phương), các lớp bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức, bồi dưỡng theo chuyên đề. Trong những năm qua Trường đã đào tạo được cho đất nước hơn 100.000 cán bộ pháp lý với các cấp bậc và trình độ khác nhau: Trên 157 tiến sĩ Luật học; Hơn 890 thạc sĩ Luật học; Hơn 90.000 cử nhân Luật; Hơn 500 người có bằng cao đẳng; Hơn 6.000 người có bằng trung cấp luật. Giảng viên cơ hữu trường bao gồm 297 giảng viên (năm 2019). Trong đó, có 04 giáo sư, 37 phó giáo sư, 79 tiến sĩ, 169 thạc sĩ. Giảng viên thỉnh giảng có 65 giảng viên, trong đó, có 14 Giáo sư, 39 phó Giáo sư, 5 Tiến sĩ, 7 Thạc sĩ.

           

Với những thành tích đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học Trường Đại học Luật Hà Nội được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì (2014), Huân chương Độc lập hạng Ba (2004) Huân chương Lao động hạng Nhất (1994, 2019), Huân chương Lao động hạng Nhì (1989) và Huân chương Lao động hạng Ba (1980), nhiều năm được nhận cờ thi đua của ngành Tư pháp và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Địa chỉ:    87 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: www.hlu.edu.vn

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 11/2020)