[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 33 năm ngày thành lập Công ty Than Hạ Long – TKV (08/01/1988– 08/01/2021)

08-01-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Than Hạ Long - TKV tiền thân là Liên hiệp Than Quảng Ninh được thành lập ngày 8/1/1988.

Trong những năm đầu, sản lượng than của Liên hiệp Than Quảng Ninh chỉ đạt xấp xỉ 200.000 tấn/năm chủ yếu là tận thu lộ vỉa, đến nay, Than Hạ Long đã là một trong những đơn vị có sản lượng than khai thác hầm lò cao trong TKV với khoảng 2 triệu tấn/năm, doanh thu bình quân hằng năm đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, đời sống người lao động từ nơi ăn, chốn ở cho đến thu nhập đều được cải thiện đáng kể.

Trong giai đoạn 1988-1994, lãnh đạo Công ty xác định mục tiêu trọng tâm là vừa đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để đẩy nhanh sản lượng than khai thác vừa tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ than ở trong nước và xuất khẩu than ra thị trường thế giới. Với phương châm đó, Công ty đã xuất khẩu các loại than cục 4, cục 5, cám 3, cám 4 sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Cu Ba, Châu Âu vv... và khai thác các thị trường than trong nước nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty luôn ở mức cao và có điều kiện tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

Ngày 1/1/1995 Công ty chuyển về trực thuộc Tổng Công ty than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) theo quyết định số 1721/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh và hoạt động với mô hình Công ty hai cấp.

Công ty đã khoan thăm dò nâng cấp, đánh giá lại các vùng tài nguyên hiện có, lập dự án đầu tư khai thác mỏ và nhiều mỏ mới được thành lập: Xí nghiệp than Thành Công, thành lập ngày 1/4/1997; Xí nghiệp than Tây Bắc Đá Mài, thành lập ngày 8/4/1998. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, tháng 10 năm 1999 Công ty đã cổ phần hóa XN than Cẩm Phả và đổi tên thành Cty CP than Tây Nam Đá Mài và hoạt động rất hiệu quả. Đến tháng 7 năm 2003 Công ty CP than Tây Nam Đá Mài đã tách khỏi Công ty và Tập đoàn trực tiếp quản lý.

Phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, năm 2018 và những năm tiếp theo Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Công ty phấn đấu đến năm 2020 sản lượng khai thác than đạt 2 triệu tấn/năm, giai đoạn sau năm 2023 khai thác đạt 4 triệu tấn/năm.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Công ty Than Hạ Long đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Trung Ương Đoàn. Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty cũng được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển Tập đoàn...

Công ty Than Hạ Long - TKV

Địa chỉ:  Tổ 65 khu Diêm Thuỷ, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Website: http://halongcoal.com.vn


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 01/2021)