VIETKINGS – Niên lịch Việt Nam (44): 102 năm Thư viện quốc gia Việt Nam – Thư viện lâu đời nhất Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

13-07-2019

(VIETKINGS - KYLUC.VN) Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện cấp quốc gia của Việt Nam, đứng đầu trong hệ thống thư viện công cộng và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

 

 Clip: Nguồn: http://nlv.gov.vn

 
Năm 1917, Toàn quyền Đông Dương, chấp nhận kế hoạch của P. Boudet, đã ban hành nghị định ngày 29 tháng 11 năm 1917 thành lập Thư viện Trung ương cho Liên bang Đông Dương. Kế hoạch này được chấp nhận với mục đích củng cố sự thống trị, truyền bá văn hoá Pháp và văn hóa phương Tây, cũng như đưa công tác phát triển văn thư lưu trữ, thư viện của Pháp vào nề nếp ở Đông Dương. Đây chính là văn bản hành chính đầu tiên khi đó và là dấu mốc cho sự ra đời của Thư viện Quốc gia Việt Nam hôm nay. Sau hai năm xây dựng, ngày 1 tháng 9 năm 1919 thư viện đã chính thức mở cửa.
 
Những ngày đầu tiên, Thư viện có tên gọi là Thư viện Trung ương Đông Dương hay còn gọi là Thư viện Trung ương trực thuộc Nha Lưu trữ hay Thư viện Đông Dương.

 

Đến năm 1935, theo nghị định ngày 28 tháng 2 năm 1935 Thư viện được đổi tên thành Thư viện Pierre Pasquier (một người Pháp có nhiều đóng góp cho Thư viện).
 
Sau Cách mạng tháng Tám, theo nghị định ngày 20 tháng 10 năm 1945 Thư viện được đổi tên thành Quốc gia Thư viện (Thư viện toàn quốc). Sau đó Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc được sát nhập vào Nha Giám đốc Đại học vụ và được đổi tên thành Sở Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc.
 
Năm 1947, Pháp chiếm lại Hà Nội, theo nghị định ngày 25 tháng 7 năm 1947 Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương tái thành lập, thư viện mang tên là Thư viện Trung ương ở Hà Nội.
 
Năm 1953, theo hiệp nghị Việt Pháp ngày 9 năm 7 tháng 1953, Thư viện Trung ương Hà Nội được sát nhập vào Viện Đại học Hà Nội và đổi tên là Tổng Thư viện Hà Nội.
 
Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiếp quản Hà Nội, đồng thời tiếp quản Tổng Thư viện. Trên văn bản thư viện mang tên Thư viện Trung ương Hà Nội.

 

Ngày 21 tháng 11 năm 1958, Thư viện được chính thức mang tên Thư viện Quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa.
Với những đóng góp to lớn đối với việc phổ biến văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của nhà nước, TVQG đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Đây là những phần thưởng quý báu ghi nhận những thành tựu đạt được trong quá trình 95 năm xây dựng và phát triển của các thế hệ người công tác thư viện tại TVQG.
 
Huân chương Độc lập
HCĐL Hạng Nhất (2012) HCĐL Hạng Hai (2007) HCĐL Hạng Ba  (2002)

 

Huân chương Lao động
  HCLĐ Hạng Nhất (1985, 2017)   HCLĐ Hạng Nhì (1982)   HCLĐ Hạng Ba (1967)

 

 
 

Huy Đức - Kyluc.vn (VietKings)-Tổng hợp (Hình ảnh:Internet)